Jūs esiet šeit:Paziņojums par rezultātiem iepirkuma procedūras "Dabasgāzes piegāde SIA "Babītes siltums"vajadzībām" (ID.Nr.2,1,-25) ietvaros

Paziņojums par rezultātiem iepirkuma procedūras "Dabasgāzes piegāde SIA "Babītes siltums"vajadzībām" (ID.Nr.2,1,-25) ietvaros


Autors valdis- 11 Oktobris 2018

11.10.2018.

 

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras

“Dabasgāzes piegāde SIA “Babītes siltums” vajadzībām” (Nr. 2.1.-25.) ietvaros

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi,

Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis

Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv

paziņo, ka 2018.gada 9. oktobrī ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas

tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Dabasgāzes piegāde SIA “Babītes siltums”

vajadzībām” (Nr. 2.1.-25.) ietvaros.

No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir

saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko fiksēto dabasgāzes cenu EUR

par vienu kWh (bez PVN), tika atzīts pretendenta Nr.3 - AS “Latvijas Gāze”,

Reģ.Nr.40003000642, Adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009. Pretendenta piedāvātā cena par 1 kWh - 0,02829 EUR bez PVN.