Jūs esiet šeit:SIA "Babītes siltums" izsludina iepirkuma procedūru “Dabasgāzes piegāde SIA “Babītes siltums” vajadzībām”

SIA "Babītes siltums" izsludina iepirkuma procedūru “Dabasgāzes piegāde SIA “Babītes siltums” vajadzībām”


Autors valdis- 13 Jūnijs 2019

2019. gada 13. jūnijā SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Egils Pētersons, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu 

 

Dabasgāzes piegāde SIA "Babītes siltums" vajadzībām”, Id.Nr.2.1-22

 

Iepirkuma priekšmets ir dabasgāzes piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Iepirkuma nolikums pieejams elektroniski - mājaslapā: www.babitessiltums.lv

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 25. jūnijam plkst.17:00, SIA "Babītes siltums" telpās, Jūrmalas ielā 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

 

 

 

Iepirkuma komisija 14.06.2019. ir sniegusi Informācijas precizējumu Nr.1. Informācijas precizējumu un precizēto iepirkuma procedūras nolikumu skatīt pielikumā. 

 

Iepirkuma komisija 20.06.2019. ir sniegusi atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Nr.1. Atbildes uz jautājumiem un precizēto iepirkuma procedūras nolikumu skatīt pielikumā.

 

Iepirkuma komisija 26.06.2019. ir pieņēmusi lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras "Dabasgāzes piegāde SIA "Babītes siltums" vajadzībām" (Nr.2.1.-22) ietvaros. No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko fiksēto dabasgāzes cenu EUR par vienu kWh (bez PVN), tika atzīts pretendents - AS "Latvijas gāze", Reģ.Nr.40003000642, Adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009. Pretendenta piedāvātā cena par 1kWh - 0,01415 EUR bez PVN. 

PielikumsIzmērs
Gazes_nolikums_Nr.2.1._22.doc168.5 KB
Informacijas_precizejums_Nr.1.pdf385.09 KB
Gazes_nolikums_Nr.2.1._22_precizets_14.06.2019..doc168 KB
Atbilde_ieinteresetajiem_piegadatajiem_Nr.1.pdf308.69 KB
Gazes_nolikums_Nr.2.1._22_precizets_20.06.2019..doc168.5 KB
Pazinojums_par_rezultatiem.pdf201.13 KB