IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!!!

Ņemot vērā, ka SIA “Babītes siltums” kasi izmanto tikai maza daļa sabiedrisko pakalpojumu lietotāju, ar 2018.gada 1.novembri tiek pārtraukta SIA “Babītes siltums” skaidras naudas iekasēšana par pakalpojumu sniegšanu.

 

Paziņojums par rezultātiem iepirkuma procedūras "Dabasgāzes piegāde SIA "Babītes siltums"vajadzībām" (ID.Nr.2,1,-25) ietvaros

11.10.2018.

 

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras

“Dabasgāzes piegāde SIA “Babītes siltums” vajadzībām” (Nr. 2.1.-25.) ietvaros

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi,

Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis

Par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Piņķu ciema lietotājiem

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu