Informācija ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu klientiem par norēķiniem Spuņciemā

Sākot ar šī gada 1. novembri, Salas pagasta iedzīvotāji par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem varēs noslēgt līgumus un veikt maksājumus skaidrā naudā katru otrdienu Babītes novada pašvaldības telpās adresē: “Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Paziņojums par SIA ”Babītes siltums” siltumenerģijas tarifu projektu Babītes novada, Babītes pagasta Piņķu ciemā

SIA ”Babītes siltums” (Vienotais reģ. nr. LV 40003145751) Jūrmalas 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, 2016. gada 15.

Iepirkuma procedūras Nolikuma precizējumi Nr.1

 

17.06.2015.