Paziņojums par iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (id. Nr.BS-2/2015) pārtraukšanu

Par iepirkuma procedūras Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (id. Nr.BS-2/2015) pārtraukšanu

Iepirkums „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” , Id.Nr.BS-2/2015

 

 

2015. gada 29. aprīlī SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana

12/01/2015

 

 

Informējam, ka sekmīgi ir noslēgusies projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana. Projekta 2. kārtas ietvaros tika veikta daļēja esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukcija, kā arī tika veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Babītes dienvidaustrumu daļā.

Paziņojums par rezultātiem iepirkumam „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi”

24/11/2014

 

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2014.gada 21. novembrī ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi” (id. Nr.BS-2/2014) ietvaros.

Jautājumi un atbildes Nr.2 par iepirkumu "Kanalizācijas spiedvada "Priežciems-Piņķi" un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi"

31/10/2014 

 

 

 
 
Iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi” , Id.Nr.BS-2/2014 ietvaros

Jautājumi un atbildes par iepirkumu "Kanalizācijas spiedvada "Priežciems-Piņķi" un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi"

21/10/2014 

 

Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem Nr.1
 
Iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi” , Id.Nr.BS-2/2014 ietvaros
 

Iepirkums „ Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi”

07/10/2014

 

2014. gada 6. oktobrī SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu
 
Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi” , Id.Nr.BS-2/2014
projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/007) ietvaros.
 
Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķu ciems” un 2 esošo KSS (kanalizācijas sūkņu staciju) projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Iepirkuma nolikumu var saņemt elektroniski mājas lapās: www.babitessiltums.lv un www.babite.lv

Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana

14/07/2014

 

 

Informējam, ka turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē, 2. kārta” īstenošana. Lai gan būvdarbu līguma izpildes termiņš ir 15.10.2014., būvuzņēmējs - SIA “ŪKS tīkli” šobrīd apsteidz plānoto darbu laika grafiku, un  plānotos darbus plānots pabeigt pirms Līguma izpildes termiņa.
 
Būvdarbu līguma ietvaros, šā gada jūlijā plānots pabeigt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes dienvidaustrumu daļā, kā arī turpinās esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukcijas darbi.

Uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana

14/05/2014

 

Ievērojot situāciju, ka ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošanas laikā radās finansējuma ietaupījums tika pieņemts lēmums par sekojošām papildus aktivitātēm Projekta ietvaros:
1)    Daļēju esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukciju;
2)    Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes dienvidaustrumu daļā.